ההברקות האלה, רק כשהן מגיעות מבינים כמה חשוך בלעדיהן.
(ואף פעם לא שוכחים שהן משמיים…)