תסריטים

נגן וידאו

סרט חברתי // הפקה ועריכה: switch הפקות.

סרט פרומו לתוכנית// עריכה: ברוריה פלקסר.

נגן וידאו

סרט התרמה// הפקה ועריכה: switch הפקות.

סרט מידע// הפקה ועריכה: switch הפקות.

סרט תדמית// הפקה ועריכה: switch הפקות.

סרט מוצר//  עריכה: מירי ברנדווין.

סרט דינר זוהר התורה//  

הזמנה לדינר //  הפקה ועריכה: switch הפקות.

ישיבת עטרת צבי //  הפקה ועריכה: switch הפקות.

ישיבת מיר בימי הקורונה-לא פסקה ישיבה //  הפקה ועריכה: switch הפקות.

ישיבת – הזמנה לדינר //  הפקה ועריכה: switch הפקות.מיר 

ישיבת מיר – סטטיסטיקות במספרים גדולים //  הפקה ועריכה: switch הפקות.

תסריטים נוספים יעלו בקרוב, בעז"ה.